1. VERİ SORUMLUSU VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Ömür Gültepe (veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatımızın bilincine sahip bir şekilde, kişisel verilerinizin korunmasına hassasiyetle önem veriyoruz.

Bu nedenle, şirket olarak kişisel verilerini yasal mevzuata uygun olarak işlediğimiz müşterilerimiz dahil tüm web site ziyaretçilerimizin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almaktayız.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik: Ad soyad, TC Kimlik Numarası

İletişim: Telefon numaranız, Kargoya elverişli iletişim adresiniz, e-posta adresiniz

Müşteri İşlem: Sipariş, talep bilgileriniz.

İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet site giriş çıkış bilgisi, şifre parola bilgisi

Pazarlama: Alışveriş geçmişi, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

(Çerezler için lütfen çerez politikamızı inceleyin)

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan ve veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan en az biri olarak belirlenmektedir. Buna göre;

Açık rızanızın olması halinde,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi şartı ile, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,

6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak Kişisel Verileriniz İşlenmektedir.

Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan en az biri olarak belirlenmektedir. Buna göre;

Açık rızanızın olması halinde,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi şartı ile, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,

6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak Kişisel Verileriniz İşlenmektedir.

Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz,

Kanun hükümleri uyarınca talep ve/veya gereklilik halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı merciilerine aktarılabilecektir,

Ticari, mali ve hukuki anlamda denetim ve danışmanlık sağlanabilmesi için danışmanlarımıza, mali müşavirlik ve denetim firmalarımıza aktarılabilecektir,

Sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir,

Açık rıza beyanınız olması halinde ürün ve hizmetlerimiz ile reklam ve kampanyalarımızın tarafınıza sunulabilmesi amacıyla iş ortaklarımıza aktarılabilecektir,

Açık rıza beyanınız olması halinde reklam ve kampanya hizmetlerimizin sağlanabilmesi için sosyal medya ve web sitemizde herkese açık olarak paylaşılabilecektir

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ

Kişisel verilerinizin kaybolmasını; hatalı kullanımını; ifşa edilmesini; yetkisiz erişimi; değiştirilmesini; imha edilmesini engellemek amacı ile ilgili kanunlar uyarınca gereken teknik ve idari tedbiler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Kanunun gerekli gördüğü ölçüde Şirketimiz tarafından alınan teknik ve idarei tedbilere karşın, Web sitemize ve sistemlerimize yapılan saldırılar neticesinde kişisel verilerinizin ihlal edilmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ise, veri ihlal durumu size ve yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilir ve gereken önlemler alınır.

Web Sitemiz üzerinden başlatmış olduğunuz ürün/kampanya tanıtımı, reklam aboneliği vb. üyeliklerden, ilgili iletiler içerisinde belirtilen yöntemleri kullanmak suretiyle dilediğiniz anda ayrılabilirsiniz.

 

Web Sitemiz diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirketimiz, diğer internet sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Bu nedenle, bağlantı verilen internet sitelerinin kendi Gizlilik ve diğer bağlantılı politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

8. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

(Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin detaylı bilgiye Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.)

İşbu Politika hükümleri herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya yenilenebilir. Değişiklik yapılan Politika hükümleri İnternet Sitemiz’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Sipariş Teslimi

Sipariş ettiğiniz ürünleri kargo firmasına tam ve mükemmel durumda teslim etmekteyiz. Kargo firmasından teslim alırken ürünlerin zarar görmemiş olduğundan emin olmak müşterinin sorumluluğudur. Ürünlerin size ulaşması sırasında oluşabilecek zararlar hakkında şikâyetlerinizi kargo firmasından teslim almadan önce kargo firması yetkilisine belirtmeniz gerekmektedir. Teslim aldıktan sonra ürünlerden memnun kalmaz iseniz Ürün İadesi bölümüne bakınız.

Sipariş Teslim süresi

İstanbul içine ortalama 3 iş günü, İstanbul dışına ortalama 5 iş günü içinde ulaştırılacaktır. Hafta sonu Siparişleri Cuma günü akşam 16.00’dan sonra verilen siparişler, Pazartesi gününden itibaren teslim edilmeye başlanır. Cuma günü 16.00’dan sonra verdiğiniz tüm siparişler Pazartesi günü işleme alınacağından elinize Salı gününden önce ulaşamayabilir. Pazar günleri teslimat yapılmamaktadır.